Algemene Voorwaarden

Query Technology hanteert algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door ICT branche organisatie ICT Nederland.